PORÓWNANIE WYPOSAŻENIA

By | Czerwiec 3, 2011

Porównanie wyposażenia pracowni technicznych zbiorczych sskół gminnych i szkół specjalnych w sprzęt i materiały wypada także na niekorzyść pełnych ośmioklasowych szkół specjalnych. Niedostatki ma­teriałów do realizacji przedmiotu praca-technika występują także w kla­sach młodszych (np. drewna, plasteliny, tektury i innych).Formalne wyposażenie szkół w środki dydaktyczne nie jest równo­znaczne z wykorzystaniem tych środków w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo. Badania wskazują, że niewielu nauczycieli ko­rzysta z powyższych środków. Wynika to, często z braku sprawności tych środków, trudności w ich przenoszeniu, obsłudze, nie zawsze dobrym skatalogowaniu materiału dydaktycznego i innych. Dostęp dzieci z klas specjalnych do pracowni przedmiotowych jest w dużym stopniu ograni­czony z powodów organizacyjnych i bazowych (nie wszystkie klasy mie­szczą się planie przejść przez te gabinety). Pierwszeństwo w tym zakresie mają dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *