ADEKWATNOŚĆ FUNKCJONOWANIA

Pożądane byłoby rów­nocześnie: konkretyzowanie planów ogólnoszkolnych w odniesieniu do kształcenia specjalnego (tj. klas, uczniów) oraz eksponowanie w progra­mach zamierzeń ukierunkowanych na integrację społeczną, w tym prze­de wszystkim — integrację wewnątrzszkolną.Badania dowiodły ogólnie wysokiego poziomu adekwatności rzeczy­wistego i założonego funkcjonowania szkół. Równocześnie jednak stwier­dzono, iż w sferze wychowawczej występują dysproporcje w poziomie aktywizacji uczniów klas specjalnych w stosunku do dzieci z klas po­wszechnych. Ograniczony udział dzieci upośledzonych ujawnił się przede wszystkim w bardziej atrakcyjnych zajęciach (np. dalszych wycieczkach, występach, pracach kół zainteresowań). Jednocześnie miało miejsce — nieproporcjonalnie wyższe w porównaniu z pełnosprawnymi — angażo­wanie dzieci klas specjalnych w pracę społeczną.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!