ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANYCH POSTULATÓW

Stwierdziliśmy, iż w ocenach kierowników placówek, do których skierowaliśmy ankietę, zawarte są te same argumenty, które już raz przytoczono jako czynniki ułatwiające integrację, lub uzasadnienia po­wtarzane od lat (np. zapobieganie drugoroczności jest dobrą formą psy­choterapii w czasie leczenia, ze względu na małą liczebność klas daje znaczne możliwości indywidualizacji, umożliwia wielostronne zadziała­nia, itd.). Są to oczywiście oceny zasadne, niektóre powtarzają się -wielo­krotnie, ale też nie są nowe. Więcej uwagi poświęcili respondenci jednak stronom ujemnym. Przedstawienie wszystkich tego rodzaju ocen i uza­sadnień przekracza możliwości niniejszego opracowania.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!