ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU

Analiza zebranego materiału pozwoliła stwierdzić, że w badanych szkołach nie było ciągłości w pisemnym przekazywaniu wiedzy o uczniu tym wychowawcom, którzy na następnym (kolejnym) szczeblu naucza­nia kierowali rozwojem ucznia. Na przykład niewątpliwie bogata wiedza nauczycielki przedszkola o dziecku nie była przekazywana nauczycielce klasy pierwszej. To samo w zasadzie można powiedzieć o okresie przej­ścia badanych uczniów ze szczebla nauczania początkowego do nauczania systematycznego. Nie można wykluczyć, że nauczyciele przekazywali so­bie ustnie potrzebne informacje, jednakże wypowiedzi ich wskazywały, iż dotyczyło to tylko uczniów z jawnymi, długotrwałymi niepowodze­niami szkolnymi. W dokumentacji szkolnej w jednej ze szkół znajdowała się „Karta obserwacyjna ucznia” od klasy I do III, dołączona do arkusza ocen, ale tylko w 5 klasach na 12.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!