BADANI UCZNIOWIE

Badani uczniowie uczęszczają do szkół podstawowych na terenie wo­jewództwa zielonogórskiego i gorzowskiego. Są to uczniowie klas I — V. Niniejsze doniesienie stanowi opracowanie wycinka materiału zebrane­go na temat integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych w klasach normalnych. Wykorzystano w nim niektóre dane z wywiadów środo­wiskowych w rodzinie i w szkole, z ankiet dla wychowawców klas, z roz­mów przeprowadzonych z uczniami niepełnosprawnymi oraz wyniki ba­dań socjometrycznych techniką S. L. Moreno. Technika ta posłużyła do ustalenia pozycji społecznej uczniów niepełnosprawnych w klasach nor­malnych w kontekście elementów motywacyjnych, ujawnianych przez uczniów pełnosprawnych (chęć nawiązania lub podtrzymania kontak­tów, unikanie lub chęć zerwania kontaktów). Wyniki badań socjometrycz­nych interpretowano według tabeli wartości statusów socjometrycznych Bronfenbrennera i Skali Akceptacji M. Pilkiewicza.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!