BADANIA DODATKOWE

Nasze badania dodatkowe problemu funkcjonowania systemu war­tości w typach podkultur więziennych w nawiązaniu do zadań resocjali- zacyjnych w Zakładzie Karnym w Potulicach pozwalają na wysunięcie tezy o nadrzędnej potrzebie przekształcania systemu wartości w ramach resocjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprzyjają po­zytywnej integracji niedostosowanych społecznie. Problematyka metodyk pracy resocjalizacyjnej z niedostosowanymi społecznie, w tym nowa­torska — jak się wydaje — metoda treningów interpersonalnych w celu modyfikacji niektórych elementów osobowości i zachowań społecznych, opracowana na podstawie prowadzonych w zakładach poprawczych eks­perymentów i przedstawiona przez Irenę Łabuć-Kryskę (Gdańsk, 1985), adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy, w wy­różnionej pracy doktorskiej była przedmiotem Sympozjum Naukowego pt. „Uwarunkowania efektywności resocjalizacji”, zorganizowanego przez Zakład Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy przy udziale Bydgo­skiego Towarzystwa Naukowego i Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!