BADANIA POPULACYJNE

Prowadzone w naszym kraju badania populacyjne 2, 4, 7, 10, 14 i 18-latków o charakterze rutynowym poznawczym umożliwiają orientacyjne ustalenie stopnia rozpowszech­nienia niektórych sposród wymienionych negatywnych zjawisk zdrowot­nych, występujących w zbiorowościach dzieci i młodzieży.U młodziezy uczęszczającej do szkół masowych zaburzenia parcjalne są poważnym źródłem niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń w zacho­waniu się. Uczniowie 14—15-letni stają przed faktem podejmowania jed­nej z najważniejszych decyzji — wyboru drogi dalszego kształcenia się (zawodu). Nie są om w pełni dojrzali do podjęcia tak ważnej decyzji – wyboru zawodu. Liczne badania wykazują, że powszechnym zjawiskiem jes zawyzame aspiracji młodzieży w stosunku do realnych możliwości psychofizycznych. Młodzież nie zawsze realnie ocenia swoje możliwości (zdolności 1 sprawnosci).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!