BUDZĄCE NIEPOKÓJ

Tego rodzaju postulat (ale jeszcze dalej idący) „racjonalnie” uzasadnia inny respondent (w ankiecie nr 49), pisze on „Należy bezwzględnie zmniejszyć zakres wymagań w przedmiotach teo­retycznych, zwiększyć natomiast zakres przygotowania praktycznego i przyspieszyć tryb zatrudnienia absolwentów, aby mogli wypracować renty…”Do budzących niepokój zaliczyć trzeba — jak -się zdaje — także to postulaty (było ich kilka), które domagają się coraz dalej idącego segre­gowania niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dział przewlekle chorych jest tym, do którego — z natury rzeczy — trafić muszą dzieci i młodzież, u których oprócz określonej przewlekłej choroby występować mogą okre­ślonego stopnia i rodzaju dysfunkcje (niedosłyszenie, niedowidzenie, gra­nica ociężałości umysłowej itp.). Zastanawiające jest to, iż prawie wszyscy respondenci sygnalizujący tego rodzaju przypadki postulują prowadzenie zakładów dla takich właśnie skojarzonych dysfunkcji i od­chyleń w stanie zdrowia.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!