CECHA RÓŻNICUJĄCA

Cechą wysoce róż­nicującą uczniów z poszczególnych grup jest natomiast to, czy utrzymu­ją om stałe kontakty koleżeńskie z kolegami i koleżankami ze swoich Klas czy z poza społeczności tych klas. Jak się okazuje, uczniowie upośledzeni umysłowo i uczniowie z upo­śledzeniem fizycznym w nielicznych przypadkach pozostają w stałych kontaktach koleżeńskich w czasie wolnym ze swoimi kolegami i koleżan­kami. z klasy. Więzi koleżeńskie większości tych uczniów nawiązane zo­stały z uczniami z poza społeczności ich klas w naturalnych sytuacjach zabawowych w szkole i poza szkołą. W pozostałych grupach uczniów jest wyraźnie wyższy odsetek takich uczniów (od 48,0% do 55,0%), któ­rzy utrzymują stałe kontakty koleżeńskie z uczniami uczęszczającymi do tej samej klasy. Dzięki temu w grupach tych wyższe odsetki uczniów zajęły pozycję akceptacji w swojej klasie.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!