CEL I PRZEDMIOT BADAŃ

Badania właściwe przeprowadzono w latach 1982—1984 w trzech zakładach leczniczo-wychowawczych: w Instytucie Matki i Dziecka (Od­dział Terenowy w Rabce), w Sanatorium Gastroenterologicznym w Kudo­wie Zdroju i Sanatorium Rehabilitacyjnym w Radziszowie. Całość ba­dań podzielona została na dwa etapy: w etapie pierwszym w loscwof wybranych 60 szkołach masowych regionu Polski południowej prze­prowadzono badania socjometryczne w 120 klasach szkolnych, w etapie drugim badaniami objęto wyłącznie dzieci chore, leczone w sanatorium.W przeprowadzonych badaniach zastosowano technikę wywiadu nie- skategoryzowanego, analizę wytworów pracy dziecka, badanie socjome­tryczne klasyczną techniką Moreno oraz analizę dokumentacji szkolnej, medycznej i psychologicznej.Wywiad z dziećmi chorymi prowadzono na podstawie kwestionariusza wywiadu opracowanego po przeprowadzeniu całej serii badań pilotażo­wych, składał się on z pytań otwartych i zamkniętych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!