CHĘĆ POPRAWIENIA SYTUACJI

Chcąc poprawić sytuację młodzieży w szkołach masowych i lepiej przygotować ją do wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu, należa­łoby zwiększyć zainteresowanie nauczycieli i wychowawców sprawami zdrowotnymi młodzieży. Fakt ten pozwoliłby dość wcześnie ukierunko­wać jej zyczenia i zainteresowania zawodowe.Należałoby rozważyć możliwość zintegrowania organizacyjnego funkcjonalnego (strukturalnego) w obrębie ogniw różnych pionów re­sortowych zajmujących się orientacją zawodową, zatrudnieniem, rekwalikacją na szczeblu gminy, rejonu, województwa — włącznie z instytucjami centralnymi. Zadanie to wymagałoby nowego ujęcia modelo­wego z kompleksowym potraktowaniem procesu orientacji i poradni­ctwa zawodowego (od strony organizacyjnej, psychologicznej, pedagogicz­nej, lekarskiej i ekonomicznej).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!