CZYNNIK INTEGRUJĄCY

Jest czynnikiem integrującym tego rodzaju niedostosowanych społecznie dzięki sile atrak­cyjności takich form zachowań. Jest to wybitnie integracja społecznie niebezpieczna, integracja negatywna, wyrosła na gruncie solidarnego preferowania negatywnych wartości. I w tym przypadku zjawisko in­tegracji niedostosowanych społecznie musi być traktowane w relacji do określonej wartości preferowanej bądź odrzucanej przez grupęNiedostosowani społecznie w przypadku, gdy są przestępcami,’a zwła­szcza recydywistami (nie uważamy, że każdy przestępca jest niedosto­sowany społecznie), wszyscy są członkami przestępczej grupy podkul­turowej (gangu, szajki, paczki itp.) Na temat takich grup istnieje lite­ratura zwłaszcza amerykańska, a także polska.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!