DALSZY OKRES ROZWOJU

W dalszym okresie rozwoju za­wodowego integracja społeczna powinna uzewnętrzniać się w sytuacjach ożywienia sukcesu osobistego pracownika sukcesem brygady, załogi, za­kładu pracy czy też w stwarzaniu realnych możliwości dochodzenia przez pracowników niepełnosprawnych do najwyższego poziomu rozwoju zawo­dowego, tj. do mistrzostwa w zawodzie. Chciałoby się, aby postulowana przez nas integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych z zespołami pra­cowniczymi legitymującymi się dobrym stanem zdrowia uzewnętrzniała się także w społecznych procesach życia zakładowego, tj.:we włączaniu pracowników niepełnosprawnych do zespołów kie­rowniczych oraz do ciał kolegialnych,we wchodzeniu pracowników niepełnosprawnych w rolę współ­gospodarzy zakładu pracy, w uczestniczeniu pracowników niepełnosprawnych w różnych for­mach zakładowego życia społecznego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!