DLA JEDNOSTEK GŁUCHYCH

Te zaś, oceniane w ramach diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, decydują o środowisku szkolnym, do któ­rego dziecko jest kierowane przez poradnie wychowawczo-zawodowe.Dla jednostek głuchych wczesne usprawnianie językowe i osiągnię­ta biegłość w mowie mają jeszcze jeden aspekt. Jak pisze A. Parś (1979, s. 124) „uczyć się, to znaczy zmieniać się, transformować swoje „ja”, aby stać się innym, znaczy to także konstruować swoje wewnętrzne schematy zachowań reprezentujące subiektywne odzwierciedlenie rze­czywistości, pozwalając nań reagować w sposób bardziej skuteczny”. Sprostać tym zadaniom mogą tylko ci głusi, którzy od najwcześniejszego okresu swojego życia posługują się dźwiękowym systemem językowym. System ten stwarza bowiem szansę na dostrzeganie i rozumienie złożo­nych relacji świata realnego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!