ELASTYCZNE TRAKTOWANIE

Elastyczne traktowanie preferencji kom­petencyjnych i uprawnień merytoryczno-organizacyjnych dla poszczegól­nych służb — naszym zdaniem — warunkuje wykonanie racjonalnie ro­zumianego procesu rewalidacji, w którym to procesie odpowiednie miej­sce przypada także kształceniu i wychowaniu. Postulowana inwentary­zacja mogłaby dopiero stać się podstawą do rozpatrywania licznych szczegółowych kwestii tej sieci placówek. Do takich kwestii należeć będą zasady racjonalizowania, w sensie efektywności i ekonomiczności, form działania. Na dziś wymagane byłoby zarejestrowanie tego rodzaju po­trzeby jako pilnej i przystąpienie do rozpatrywania kwestii przez powo­łanie „międzyresortowej komisji specjalistów” (jednej lub kilku).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!