INTEGRACJA SPOŁECZNA DZIECI CHORYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Dla zobrazowania pozycji społecznej zajmowanej przez dzieci chore w masowych szkołach podstawowych przeprowadzono w wybranych lo­sowo placówkach badanie socjometryczne uczniów klas od V—VIII. Do badań w każdej szkole wybrano tylko te klasy_ do których uczęszczało co najmniej dwoje dzieci przewlekle chorych lub kalekich. Całość ba­dań socjometrycznych przeprowadzili nauczyciele pełniący funkcje wy­chowawców klasowych, a studiujący zaocznie w Wyższej Szkole Pedago­gicznej w Krakowie. Badanym uczniom zadano dwa pytania:z kim chciałbyś siedzieć stałe w jednej ławce?z kim chciałbyś spędzać czas wolny od zajęć lekcyjnych?Po zebraniu pisemnych wypowiedzi i opracowaniu uzyskanych ma­teriałów powtórzono badanie wykorzystując te same pytania po upływie miesięcy, w tych samych, co uprzednio zespołach klasowych, aby od­dzielić stałość pomiaru od niestałości zjawisk podlegających pomiarowi.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!