INTEGRACJA WYMAGA WSPÓŁPRACY

Integracji wymaga współpraca, współdziałanie poradni wychowawczo- -zawodowych i poradni medycyny szkolnej — szczególnie w zakresie diagnostyki, selekcji różnicującej, orzecznictwa oraz poradnictwa i do­radztwa w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.Wzmocnienia organizacyjno-kadrowego i bazowego (finansowego) wy­maga pośrednictwo psychologiczno-pedagogiczne, szczególnie w zakresie dokształcania nauczycieli-wychowawców klas, nauczycieli koordynatorów poradnictwa i orientacji zawodowej. Praca orientacyjna musi być podbudowana środkami technicznymi (filmami, przeźroczami) oraz publikacjami (przewodnikami), folderami, charakterystykami zawodów itp.Szkoły podstawowe, zwłaszcza w środowisku wiejskim, powinny ścisłej współpracować z poradniami wychowawczo-zawodowymi i szkol­ną służbą zdrowia w zakresie przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do wyboru właściwego kierunku kształcenia zawodowego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!