INTEGRACYJNA FUNKCJA SYSTEMU ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Podstawowym zadaniem wychowania jest przygotowanie jednostki do współczesnego życia, wychowanie jej na miarę osobistych możliwości Jednym z istotniejszych czynników wpływających na całe życie człowie­ka są jego kwalifikacje zawodowe, stąd tak duża rola przygotowania młodzieży do trafnego wyboru zawodu i kształcenia zawodowego. Pro- em len nabiera szczególnej wagi w odniesieniu do młodzieży niepełno­sprawnej. Dał temu wyraz Sejm w uchwale z dnia 16 września 1982 ro­ku w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych, w której odpowiedni ragment dotyczy kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Praca zawodowa na miarę sił, możliwości i ambicji jest podstawą re­habilitacji fizycznej i psychicznej młodzieży niepełnosprawnej, jest po­mostem wiodącym do równoprawnego miejsca w społeczeństwie ludzi zdrowych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!