ISTOTNY ELEMENT

Niezwykle istotnym elementem w procesie integracji dzieci i mło­dzieży z odchyleniami są nauczyciele zwykłych przedszkoli, szkół pod­stawowych i średnich. Współpraca poradni wychowawczo-zawodowych z nauczycielami i wychowawcami mającymi pod opieką dzieci z od­chyleniami i zaburzeniami rozwojowymi układa się w różny sposób. W wielu wypadkach, niestety, ogranicza się do przesłania z poradni do szkoły orzeczenia, w którym w zwięzłej formie, często nawet potrakto­wanej zbyt skrótowo, specjaliści poradni wychowawczo-zawodowej prze­kazują nauczycielom swoje uwagi oraz zalecenia i wskazówki odnośnie do pomocy rehabilitacyjnej. Zbyt duża liczba uczniów przypadających na jednego pracownika poradni wychowawczo-zawodowej (około 3600: L. Ko- żuchowski, 1984) uniemożliwia praktycznie stały kontakt z nauczycielami uczniów badanych w poradni. Stąd i nauczyciele dzieci kalekich pracują z nimi kierując się własną intuicją i doświadczeniem.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!