KATEGORIA DRUGA

Kategorię drugą stanowią placówki określane zwykle jako „leczni­czo-wychowawcze”. W świetle ankiety najważniejszymi wyróżnikami tych placówek są:dłuższy w nich czas’pobytu podopiecznych; w analizowanym okre­sie, do 3 miesięcy przebywało w nich 9797 osób (68,3%]), 3—6 miesięcy 3061 oisób (21,34%), a cały rok 1482 osoby (10,34%); są jednakże wśród tych placówek i takie, w których podopieczni przebywają także 96 mie­sięcy (ankiety nr 28, 29, 38, 41);wielkość placówek jest na ogół znaczna; w 3 przypadkach są to zakłady bardzo duże — 760, 676 i 600 miejsc;baza materialna dla dydaktyki jest na ogół niezła.Problematyka pedagogiczna w tym typie zakładów komplikuje się w znacznym stopniu i wzrasta ewidentnie ranga wiedzy pedagogicznej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!