KAŻDY WIĘKSZY ZAKŁAD PRACY

Dzisiaj można stwierdzić, że każdy większy zakład pracy stosuje roz­wiązania sprzyjające zatrudnieniu ludzi niepełnosprawnych. Jednak or­ganizacją mającą podstawowe znaczenie dla rozwiązywania problemu za­trudniania ludzi niepełnosprawnych jest spółdzielczość inwalidów. Sta­tutowym celem spółdzielczości inwalidów jest organizacja procesu re­habilitacji niepełnosprawnych poprzez ich osobistą pracę zawodową. Przy­jęło się uważać, a nawet twierdzić, że pracownicy o ograniczonej spraw­ności fizycznej charakteryzują się: z jednej strony — niemożliwością wykonywania prac ciężkich lub prac złożonych, z drugiej strony — na ogół dobrym, a nawet bardzo dobrym stosunkiem do pracy zawodowej. Ta właśnie opinia zobowiązuje nas do potraktowania problemu ludzi nie­pełnosprawnych bardzo szeroko i wielostronnie. Wyrazem tego podejścia jest m. in. zajęcie się podczas naszej konferencji integracją społeczną ludzi niepełnosprawnych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!