KIEROWANIE DO KLAS SPECJALNYCH

Kierowanie do klas specjalnych młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym lub z dodatkowymi, często głębokimi zaburze­niami, np. w zachowaniu, funkcjonowaniu analizatora słuchowego, wzro­kowego, w rozwoju fizycznym i innymi.Badania wykazały, że podobne nieprawidłowości, ale w nieco .mniej­szym zakresie, wystąpiły także w szkołach specjalnych miasta Szczecina..Dla określenia warunków pracy klas i szkół specjalnych ocenie pod­dano następujące zmienne: ogólny stan budynków szkolnych, wyposaże­nie szkół w klasy-pracownie, sale gimnastyczne, świetlice, ogródki szkol­ne, pracownie przedmiotowe, gabinety logopedyczne, pomieszczenia do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, urządzenia izb lekcyjnych do nauczania początkowego, kompleksowego i przedmiotowego.Badania wykazały, iż baza lokalowa samodzielnych szkół specjal­nych w dużej aglomeracji jest gorsza aniżeli zbiorczych szkół gminnych: stare zdewastowane budynki nie odpowiadające potrzebom rewalidacji, brak odpowiednich urządzeń sanitarnych, sal gimnastycznych (sale za­stępcze), działek szkolnych, izb lekcyjnych, itp.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!