KIEROWANIE DZIECI

Kierowanie dzieci z mikrodefektami do szkół specjalnych jest zjawi­skiem niepokojącym. Dzieci mające utrudnienia w nauce, ale będące w normie rozwojowej, powinny uzyskać specjalną pomoc, ukończyć szko­łę podstawową i zawodową, a następnie podjąć pracę.Wiadomo, iż w karierze szkolnej niezmiernie istotne jest zagadnienie tzw. opóźnienia w nauce szkolnej, które należy rozumieć jako uczęszcza­nie do klasy niższej niż wskazuje na to- wiek. Odsetki takich dzieci są znaczne w szkołach podstawowych, co podkreślane jest od dawna w bo­gatej literaturze naukowej.Szczegółowa analiza dokumentacji uczniów z utrudnieniami w nauce ujawniła, że 12,5% powtarza tę samą klasę. Ponieważ w ostatnich latach zasady promowania uczniów do klasy następnej były raczej liberalne, przeto należy przypuszczać, że odsetek „repetentów” jest zaniżony.Dodać należy, iż największy odsetek badanych, którzy powtarzali trzy i więcej razy tę samą klasę, występował w szkołach wiejskich i wy­nosił 1,7%.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!