KLASY SPECJALNE I ICH UCZNIOWIE W OPINIACH NAUCZYCIELI

Postawy negatywne wobec uczniów klas specjalnych ujawniło 70,9% ankietowanych. Domi­nujący w środowiskach brak akceptacji dla klas specjalnych i uczę­szczających do nich dzieci jest powodem niepokoju, jaki wyrażają wy­chowawcy niepełnosprawnych. Mają oni świadomość, iż klasy specjalne zajmują w szkołach „drugorzędną pozycję”, że ich podopieczni stanowią „gorszą kategorię uczniów”. Ich zdaniem klasy specjalne powinny funk­cjonować w szkołach powszechnych tylko wówczas, gdy stworzy się wo- kó] nich i ich uczniów życzliwą atmosferę oraz zabezpieczy im odpo­wiednie warunki materialne. W sytuacji aktualnie istniejącej zasadność organizowania tych klas budzi poważne wątpliwości.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!