KOLEJNE ZARZĄDZENIE

Kolejne Zarządzenie z dnia 21 lipca 1983 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania dzieci uznanych za niezdolne do pobierania nauki w warunkach szkolnych i przedszkolnych w poważnym stopniu rozszerza możliwości nauczania indywidualnego, gdyż wprowadza je w odniesieniu do dzieci niewidomych i niedowidzących, głuchych i nie­dosłyszących, równocześnie upośledzonych umysłowo w stopniu umiar­kowanym i znacznym, a także ze złożonymi kalectwami, poprzez sfor­mułowanie: „w miarę możliwości nauczanie tych dzieci powinny pro­wadzić najbliżej położone szkoły specjalne”. Jeżeli nie ma takich możli­wości, mogą nauczaniem indywidualnym zająć się inni, wskazani przez szkołę macierzystą nauczyciele. Rozszerza to znacznie możliwości obję­cia opieką dydaktyczno-wychowawczą najbardziej poszkodowane dzieci.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!