KONSEKWENCJA BRAKU PRZEKAZU INFORMACJI

Konsekwencją braku przekazu informacji i zasady aktualnej diagnozy ucznia był bardzo niski poziom orientacji nauczycieli nie tylko w wa­runkach wychowania i w dotychczasowych osiągnięciach rozwojowych badanych uczniów w środowisku rodzinnym i szkolnym. Nauczyciele nie mieli też wystarczających wiadomości na temat aktualnego stanu zdrowia swoich wychowanków.Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze środowiska szkolnego, w tym głównie pedagoga, powinny przede wszystkim zmierzać do zapewnienia wszechstronnej i rzetelnej diagnozy aktualnego poziomu rozwoju psy­chofizycznego uczniów, wraz z wynikającymi z tej diagnozy zaleceniami odnośnie do postępowania pedagogicznego oraz informacjami prognostycz­nymi. Aby to zrealizować powinno się zdecydowanie częściej niż obec­nie na radach pedagogicznych, a także w zespołach samokształceniowych czynić przedmiotem obrad zagadnienia optymalnego zabezpieczenia po­trzeb uczniów wynikających z aktualnego stanu ich rozwoju somatycz­nego i psychicznego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!