KWALIFIKOWANIE

Poprzednio kwalifikowanie do nauczania indywidualnego rozbijało się o brak nauczycieli z odpowiednim wykształceniem zwłaszcza gdy w miejscu zamieszkania kalekiego dziecka nie było żadnej szkoły specjal­nej. Sądzę, że wprowadzone w § 4 wymienionego wyżej Zarządzenia za- strzezeme, ze zadanie nauczania dzieci kalekich powinno być w miarę możliwości” powierzane nauczycielom z odpowiednim przygotowa­niem zawodowym, stwarza zachętę dla wielu ludzi dobrej woli, którzy chcieliby się podjąć trudnej pracy indywidualnej z ciężko poszkodowa­nym dzieckiem. Sterować ich pracą powinny, zgodnie z wcześniej wy­danym Zarządzeniem z dnia 30 maja 1975 roku, wojewódzkie poradnie wychowawczo-zawodowe w ramach opieki rehabilitacyjnej nad kalekim dzieckiem, jego nauczycielem i rodzicami.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!