LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNI W ZAKŁADZIE PRACY

Ta okoliczność upoważnia mnie poniekąd do bardzo syntetycznego, a tym samym wybiórczego po­traktowania zagadnienia wyznaczonego tematem. Ponieważ jednak myśl przewodnia konferencji dotyczy problemu integracji społecznej ludzi nie­pełnosprawnych, stąd oczywiste, że i moje rozważania muszą być temu problemowi podporządkowane.Mam na myśli przynajmniej trzy grupy pracowników:pracowników o trwałym ograniczeniu sprawności fizycznej, spo­wodowanym określonym rodzajem inwalidztwa,pracowników o czasowym ograniczeniu sprawności fizycznej, spo­wodowanym doraźnie osłabionym stanem zdrowia,innych pracowników zakwalifikowanych okresowo do danej grupy.Z analiz statystycznych wynika, że takich pracowników w poszcze­gólnych zakładach pracy jest nawet wielu, bo około 10°/o stanu zatrud­nienia. W kwestii zatrudniania inwalidów i osób niepełnosprawnych obo­wiązuje kilka dopełniających się przepisów, z których na przypomnienie zasługuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów (Dz. U. Nr 20, poz. 88).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!