METODY BADAWCZE

Z badań prowadzonych przez H. Mac­kiewicz (1983) i M. Chrostowskiego (1983) wynika, że w złożonym pro­cesie adaptacji do warunków życia sanatoryjnego u dzieci starszych głów­nym czynnikiem utrudniającym przystosowanie jest izolacja od natural­nych warunków społecznych i trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb społecznych (wolności, swobody, samodzielnego podejmowania decyzji, działania, nieograniczonych kontaktów społecznych).W innych badaniach stwierdzono, że trudności adaptacyjne do wa­runków życia sanatoryjnego zmniejszają się w miarę powtarzanych ho­spitalizacji, im częstsze pobyty w sanatorium, tym mniejszy zakres trud­ności w przystosowaniu się do zmienionych warunków życia (T. Synosz 1983; M. Przybyła, 1983).Liczbę hospitalizacji w badanej grupie rozpatrywano wyłącznie pod kątem leczenia sanatoryjnego, bez ujmowania pobytów w szpitalach, w których czas leczenia wahał się najczęściej w granicach od kilku do kilkunastu dni.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!