NAJCZĘSTSZE SYGNAŁY

Najczęściej jed­nak powtarzają się sygnały o konkretnych trudnościach w danym, śro­dowisku, na przykład:brak warunków lokalowych i dostosowanych pomocy szkolnych;łączone klasy i niejednolite podręczniki;brak unormowania w zakresie współdziałania służb medycznych i pedagogicznych (niektórzy wręcz nazywają to zmorą tej sieci szkół);brak przygotowanej kadry, szczególnie w zakresie pedagogiki re­walidacyjnej oraz przygotowania do konkretnych form rewalidacji, (lo­gopedii itp.); niekorzystny wpływ na poziom kształcenia i wychowania wyse­lekcjonowanych zespołów ze znacznymi opóźnieniami i dysfunkcjami i wiele tym podobnych uwag krytycznych. Ale wśród uwag krytycznych pod adresem systemu kształcenia przewlekle chorych są także bardzo ogólne i — jak się zdaje — wysoce zasadne. Na przykład respondent (an­kieta nr 33) wskazuje, iż „brak jest w ogóle opracowanego programu wielostronnego rewalidowania dzieci przewlekle chorych i kalekich”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!