NAJWIĘKSZA ROZPIĘTOŚĆ WYNIKÓW

Największa rozpiętość wyników wystąpiła więc w obrębie pozycji izolacji (55,0%) i odrzucania (54,7%), najmniejsza w obrębie po­zycji przeciętności (4,0%). W ustaleniach M. Pilkiewicza natomiast wy­stępuje zgodność pomiędzy uczniami obu szkół w zakresie odsetka ucz­niów akceptowanych i odrzucanych. Rozpiętość odsetka uczniów izolo­wanych wynosi tylko 9,2%. Oceniając w tym kontekście wyniki uzyskane przez uczniów niepełnosprawnych można stwierdzić, że rozkłady pozycji społecznych zajmowanych przez tych uczniów w klasach normalnych nie podlegają prawidłowościom występującym w rozkładach pozycji spo­łecznych zajmowanych przez ogólną populację uczniów klas normal­nych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!