NALEŻYTE SPEŁNIANIE SWEGO ZADANIA

Poradnie wychowawczo-zawodowe oraz szkolna ; zdrowia mogły należycie spełniać swoje zadania dotyczące orien­tacji i poradnictwa zawodowego, konieczna jest bieżąca współpraca z wie- oma mnymi instytucjami uczestniczącymi w przygotowaniu przyszłych as.ępow nowych kadr do pracy zawodowej.W tym celu w każdym dużym zakładzie pracy powinni być powołani, względnie wytypowani przedstawiciele służby pracowniczej, na których spoczywa odpowiedzial­ność; za utrzymanie stałych kontaktów z placówkami oświatowymi i te­renowymi organami administracji państwowej. Odpowiedzialna za orga­nizację orientacji i poradnictwa na terenie zakładów pracy służba pra­cownicza powinna w szerokim zakresie inspirować do wspólnego działa­nia organizacje młodzieżowe i społeczne, kluby zakładowe, jak również związki zawodowe i organy samorządu robotniczego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!