NIKŁE WIADOMOŚCI

Nikłe wiadomości posiadali nauczyciele na temat przebiegu pracy domowej ucznia. O ile jeszcze orientowali się częściowo czy i kto udziela dziecku pomocy w nauce, o tyle przeważnie nie zdawali sobie sprawy z czasu poświęcanego przez dzieci na przygotowanie się do lekcji i wy­siłku uczniów w to włożonego (tylko co do 10 uczniów przewlekłe cho­rych  wychowawców miało dobrą orientację w tej sprawie). Charakte­rystyczne były wypowiedzi nauczycieli dotyczące uczniów z jawnymi niepowodzeniami w nauce. Najczęściej stwierdzali oni, iż uczniowie ci zbyt mało czasu poświęcają na naukę lub w ogóle się nie uczą. Nato­miast mformacje uzyskane od .matek i dzieci wskazywały, że większość /. nich odrabiała zadania domowe, aczkolwiek z powodu wolnego tempa pracy czy gorszego samopoczucia fizycznego nie zawsze byli w stanie dobrze przygotować się do lekcji.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!