NISKI POZIOM ZNAJOMOŚCI

W sumie można stwierdzić, że poziom wiadomości nauczycieli-wy­chowawców na temat warunków życia i rozwoju uczniów przewlekle chorych w ich środowisku rodzinnym, jak też ich sytuacji szkolnej oka­zał się niski. Stanowiło to prawdopodobnie jedną z przyczyn mało efek­tywnych lub w ogóle nie podejmowanych działań profilaktycznych i te- rapeutyczno-korekcyjnych ze strony nauczycieli.W konsekwencji niski stopień znajomości uczniów przewlekle chorych stał się w większości przypadków czynnikiem patogennym, wtórnym w stosunku do niekorzystnego stanu zdrowia i niewystarczająco pełnio­nej przez rodzinę funkcji opiekuńczo-zdrowotnej, jednakże wpływają­cym w sposób zasadniczy na sytuację szkolną tych dzieci.rehabilitacyjnym.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!