NIŻSZA SIŁA ZWIĄZKU

Nie oznacza to bynajmniej, że ćwićzenia usprawniające językowo małe zieci głuche mają niewielki wpływ na badane czynniki powodzenia sz omego tych dzieci. Niższą siłę związku między wczesnym uspraw­nianiem językowym a czynnikami: komunikatywność wypowiedzi ustnei operatywność umysłowa i poziom wiadomości szkolnych z matematyki’ na ezy tłumaczyc tym, ze względną poprawnością a nawet biegłością w próbach oceniających poziom ich wykonywania charakteryzowali się uczniowie głusi już po 3,5 do 4,5 roku trwającym procesie ich uspraw­niania. Na podstawie przeprowadzonych badań nasuwa się pewna uwaga o  charakterze postulatywnym. Wydaje się bowiem, że we wczesnym procesie usprawniania językowego dzieci głuchych należałoby zwracać baczniejszą uwagę na te elementy ćwiczeń, które zmierzają do wypra­cowania u niesłyszących biegłości językowej w trzech jej podstawowych aspektach: komunikatywnym, reprezentatywnym i pragmatycznym Tyl­ko te dzieci głuche radzą sobie z powodzeniem z wymaganiami progra­mowymi zwykłej szkoły podstawowej, które potrafią skutecznie poro­zumiewać się ze słyszącymi, prawidłowo przedstawiać obserwowane zja­wiska i zalezności w świecie, a nabytą wiedzę ogólną wykorzystywać do uczenia się dziedzin szczegółowych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!