NOWY PROGRAM NAUCZANIA

Nowy program nauczania matematyki w kl. II uczniowie opanowali w 4,85%. Podobnie jak w języku polskim tak i w matematyce lepsze opanowanie wiedzy i umiejętności odnotowano u uczniów ze szkół spe- cjalnych (77,90%) aniżeli u uczniów klas specjalnych (71,80%). Podobne prawidłowości ujawniło badanie wyników nauczania matematyki w kla­sie VII. Średnia wyników uzyskana w teście dla szkół wynosi 3,86, a dla klas 3,58. Porównanie ocen uzyskanych przez poszczególnych’ uczniów z ich warunkami psychofizycznymi i sytuacją rodzinną pozwala stwier­dzić, iz warunki te w poważnym stopniu determinują stopień opanowa­nia wiedzy przez uczniów.Funkcja opiekuńczo-wychowawcza- badanych szkół przejawia się w trzech kierunkach działalności, tj. w odniesieniu do dzieci, ich rodzin oraz srodowisk zamieszkania uczniów. Wymienione układy odniesienia uwzględnione były zarówno- w planowaniu, jak i w realizacji działań.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!