OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRACY

Zgodnie z nim do obowiązków zakładów pracy w tym zakresie należy:zgłaszanie wolnych stanowisk pracy nadających się dla inwalidów do właściwych organów rad narodowych;zatrudnianie inwalidów skierowanych przez właściwe organy rad narodowych stosownie do ich sprawności fizycznej i kwalifikacji zawo­dowych zgodnie ze wskazaniami komisji do spraw inwalidztwa i zatrud­nienia;przesuwanie w ramach planu zatrudnienia pracowników zdrowych ze stanowisk nadających się dla inwalidów w celu zatrudniania na ich miejsce inwalidów;zapewnianie zatrudnianym inwalidom warunków odpowiadających wskazaniom i przeciwskazaniom komisji lekarskich do spraw inwalidz­twa i zatrudnienia;organizowanie i dostosowywanie stanowisk pracy dla inwalidów oraz uwzględnianie w planie postępu technicznego środków zmierzają­cych do poprawy warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem urzą­dzeń ułatwiających pracę inwalidom;stwarzanie inwalidom takich warunków pracy, które umożliwi­łyby im podnoszenie kwalifikacji zawodowych; zapewnianie szczególnej opieki inwalidom w sprawach socjalno-by­towych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!