OBOWIĄZUJĄCE ZARZĄDZENIE

Od roku 1974 do 1982 ponadto obowiązywało zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania nakładające na kuratoria obowiązek dostarcza­nia informacji o liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych w wo­jewódzkich, miejskich, dzielnicowych punktach informacyjnych współ­działających z poradniami wychowawczo-zawodowymi „w organizowaniu różnych form informacji (…) w sprawach przyjmowania w indywidual­nych przypadkach dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do normalnych szkół ponadpodstawowych lub kierowania do klas (szkół) specjalnych organizowanych przy tych szkołach” (integracja funkcjonal­na lub integracja lokacyjna), ale ograniczało ono owo pierwszeństwo eksponowane w zarządzeniu z 1962 r. traktując niepełnosprawnych jako grupy uprzywilejowane z innych powodów: pochodzenia społecznego bądź zawodu rodziców.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!