OCENA POZIOMU WIEDZY

Ocenę poziomu wiedzy w nauce zawężono do dwóch klas (II i VII) i dwóch podstawowych przedmiotów — języka polskiego i matematyki. Wybierając te przedmioty autorzy kierowali się przekonaniem, iż sta­nowią one podbudowę w nauczaniu wielu przedmiotów ogólnokształcą­cych, a perspektywicznie także teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.Badając stopień opanowania wiedzy uczniów klas II z języka pol­skiego i matematyki na podstawie testów wiadomości równocześnie sta­rano się określić, w jakim zakresie nowy program nauczania języka pol­skiego jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci upośledzo­nych umysłowo w stopniu lekkim. Wyniki badań ujawniły, iż nowy program nauczania języka polskiego generalnie jest dostosowany do mo­żliwości rozwojowych uczniów (74,75% opanowania treści programowych). Lepszą efektywność w opanowaniu treści programowych odnotowana w szkołach specjalnych (78,66% opanowania wiedzy) aniżeli w klasach specjalnych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!