OGÓLNA LICZBA

Badania ujawniły, że na ogólną liczbę 29 083 dzieci z utrudnieniami w nauce 13 950 nie uczęszcza na zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, co stanowi aż 48%. Tak więc większość dzieci potrzebujących pomocy zgod­nie z zaleceniami Ministra Oświaty i Wychowania uzyskuje tę pomoc, jednakże 48% ogółu badanych nie otrzymuje pomocy, choć jest to dlą nich niezbędne. Nasuwa się więc pytanie, jakie są przyczyny tego nie­korzystnego zjawiska. Najważniejsze z, nich to brak odpowiednich spe­cjalistów w szkołach, w poradniach wychowawczo-zawodowych, którzy by na podstawie badań orzekli, co z takim dzieckiem robić.Inne przyczyny to np. niechęć rodziców wobec wizyty z dzieckiem w poradni wychowawczo-zawodowej, złe warunki materialne rodziców, obciążenie pracą dzieci itp.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!