OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dla zbadania w tym zakresie poziomu wiedzy nauczycieli poddano analizie materiał uzyskany drogą wywiadów z wychowawcami badanych dzieci. Należy zaznaczyć, że spośród 12 nauczycieli, wszyscy mieli spe­cjalistyczne przygotowanie do zawodu, z czego 6 na poziomie wyższym, 5 półwyższym i 1 na poziomie średnim. Większość z nich pracowała w szkole od 12 do 30 lat. Opiekę wychowawczą w badanych klasach sprawowali jeden rok lub najdłużej 3 lata.Analiza uzyskanego materiału badawczego pozwoliła na spostrzeżenie, że w stosunku do zdecydowanej większości uczniów wychowawcy posia­dali aktualne i wyczerpujące informacje tylko o strukturze rodziny oraz warunkach materialnych. Natomiast odpowiedzi nauczycieli na pytania dotyczące znajomości przez nich stosunku do dziecka, w tym metod wy­chowawczych stosowanych przez rodziców, czy więzi emocjonalnych dziecka z członkami rodziny miały najczęściej charakter ogólnikowy i fragmentaryczny. Nierzadko nauczyciele stwierdzali wprost, że nie po­trafią odpowiedzieć na wspomniane pytania, ponieważ nikt ich o tym nie informował, lub też nie było potrzeby rozmawiać na ten temat z ro­dzicami.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!