OPRÓCZ INDYWIDUALNYCH BADAŃ

W tym celu oprócz indywidualnych badań psychologicznych i pedagogicznych nie­zbędne było kontaktowanie się z rodzicami oraz obserwacja dziecka w różnych odstępach czasu. W tym celu należało kontynuować współ­pracę z rodzicami. Tak więc w roku szkolnym 1981/1982 odbyły się dwa spotkania (jedno w semestrze), a w roku szkolnym 1982/1983 jedno spotkanie w pierwszym semestrze. Na każde spotkanie wysyłałam za­proszenie do dziesięciu rodzin. W pierwszym terminie zgłosiło się 6 osób, w tym cztery rodziny, w drugim terminie cztery osoby — dwie rodziny, w trzecim terminie cztery osoby — trzy rodziny, przy czym zaprasza­łam wyłącznie osoby zamieszkałe w Poznaniu, za każdym razem czę­ściowo zmieniając osoby zapraszane tak, że w dwóch wypadkach zgło­sili się ci sami rodzice.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!