ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNEJ W KLASACH SPECJALNYCH ŁĄCZONYCH

W organizowaniu pracy dydaktycznej badane klasy i szkoły uwzględ­niały zaproponowane przez program nauczania trzy szczeble (etapy) nauczania: w klasach I—III nauczanie całościowe, w klasach IV—VI nauczanie kompleksowe, w kl. VI—VIII nauczanie przedmiotowe. Uwzględniając specyfikę tych szczebli, wynikającą z możliwości rozwo­ju psychofizycznego dzieci upośledzonych umysłowo, odmiennie na każ­dym etapie dobierano treści, zasady, metody i środki nauczania oraz; inaczej urządzono i wyposażono pomieszczenia szkolne. W okresie prze­prowadzonych badań wszystkie zbiorcze szkoły gminne prowadziły klasy specjalne łączone. Odnotowano pewne utrudnienia w funkcjonowaniu tych klas.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!