OSTATNIE PYTANIE

Ostatnie pytanie skierowane do młodzieży dotyczyło przyszłego po­tomstwa. Badani odpowiadali na pytanie: „Jakie chcesz mieć dzieci: głuche czy słyszące?” Bardzo liczna grupa młodziezy (95%) wyraziła pragnienie posiadania słyszącego potomstwa. W tej grupie zauwazono jednak zasadnicze różnice w uzasadnianiu tego życzenia. Połowa tej gru py badanych (50,6%) pragnie posiadać dziecko słyszące ze względu na dobro własne. Z posiadaniem dziecka słyszącego badani wiązali rożne ko rzyści osobiste: oczekiwanie pomocy ze strony takiego dziecka, szczegolnie gdy już będzie starsze, pełnienie roli tłumacza w kontaktach z ludźmi słyszącymi: „będzie mówił, a więc będzie chodził do sklepu, do urzędu , „będzie tłumaczył, co mówią inni ludzie”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!