PEDAGOGIKA PRACY

Mnie, jako reprezentanta pedagogiki pracy, interesuje głównie czło­wiek: niepełnosprawny pracujący zawodowo w różnych zawodach i na różnych stanowiskach pracy. Godzi się przypomnieć w tym miejscu, że pedagogika pracy jest tą dziedziną wiedzy pedagogicznej, dla której istot­ne stają się następujące pytania:jak wychowywać człowieka, aby przygotować go do pracy w ogó­le, a do pracy zawodowej w szczególności?jak współpracować z człowiekiem pracującym, aby zechciał on ochoczo włączać się do działalności zespołowej, uwarunkowanej współ­czesnym stanem podziału pracy ludzkiej?jak oddziaływać na jednostki i zespoły pracownicze, aby zechciały one uznać obiektywną prawdę, iż praca jest potrzebna, jest możliwością i koniecznością zarazem, warunkiem nieustannego rozwoju człowieka i całych społeczeństw?

 

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!