PEDAGOGIKA PRACY WOBEC PROBLEMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wśród wielu niezwykle trudnych problemów współczesnego świata problem ludzi niepełnosprawnych staje się przedmiotem nieustannie wzrastającego zainteresowania oraz szczególnej troski całego społeczeń- s wa. Przekonaliśmy się o tym w 1981 r., gdy z inicjatywy ONZ obcho­dzono na całym świecie Rok Ludzi Niepełnosprawnych.W gronie uczestników konferencji na temat integracji społecznej lu­dzi niepełnosprawnych i zadań pedagoga można przyjąć, że pojęcie i kla­syfikacje rożnych grup ludzi niepełnosprawnych, jak również wymiary ilościowe i jakościowe tegoż problemu społecznego zostały już wystar­czająco dobrze określone. Przypuszczalnie do wielu podstawowych stwier­dzeń nawiązywać będą liczni autorzy referatów przygotowanych na kon­ferencję bydgoską.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!