PEŁNA INWENTARYZACJA KSZTAŁCENIA

Istnieje pilna potrzeba dokonania pełnej i wielostronnej inwentaryzacji sieci kształcenia i wychowania przewlekle chorych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem: a) stanu bazy materialno-kadrowej; b) potrzeb aktualnych w sferze form, zasad, metod i procedur postępowania rewalidacyjnego; c) niezbędnych instytucjonalnych innowacji w sposo­bach organizowania służb (medycznych, pedagogicznych, społeczno-za­wodowych) tak, aby umożliwić zracjonalizowanie podejścia w drodze- elastycznego rozszerzania lub zawężania kompetencji — stosownie do wymagań aktualnego etapu postępowania terapeutycznego i rewali­dacyjnego — określonych służb, specjalności. W poszczególnych fazach realizacji programu leczenia i rewalidacji określone grupy zadań rozszerzają się lub zawężają.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!