POBIEŻNE WYMIENIENIE

Zatem — jak można się zorientować — pobieżne wymienienie nie­których problemów wiążących się z celami wychowania resocjalizującego niedostosowanych społecznie prowadzi do wniosku, że celów tych nie można skutecznie osiągać bez stworzenia w małych grupach społecznych, zarówno formalnych jak i nieformalnych, warunków sprzyjających in­tegracji niedostosowanych. Można założyć, że problem integracji tej ka­tegorii przebiega ze względu na integrację wokół określonych wartości preferowanych przez większość członków tych grup.Dla zorientowania podaje się, że badania prowadzone były w Zakła­dzie Karnym w Potulicaeh nad grupą, 46 recydywistów i 38 przestępców jednorazowych wybranych na zasadzie celowego doboru próby. W tym przypadku zagadnienie integracji niedostosowanych społecznie rozpatry­wane było w płaszczyźnie grupy wychowawczej, do której skazany zo­stał przydzielony na podstawie przydziału dokonanego przez, admini­strację zakładu.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!