POCZUCIE BEZRADNOŚCI

Nau­czycieli charakteryzuje poczucie bezradności, niezdecydowanie, brak wia­domości, jak podejść do dziecka, jak rozwiązywać jego indywidualne pro­blemy dydaktyczno-wychowawcze. Występuje także przejawianie zbyt dużej troski o bezpieczeństwo dziecka. Zbyt duża troskliwość męczy nauczyciela i powoduje tendencję do pozbycia się dziecka z klasy, zwła­szcza takiego, które nie nadażą za resztą klasy w sprawnościach wy­konawczych lub powoduje jakiekolwiek problemy wychowawcze.U nauczycieli występuje niepożądane wychowawczo zaznaczanie swo­jej przewagi nad dzieckiem, co może pogłębiać w niektórych wypad­kach te trudności, a wygórowane wymagania w stosunku do dziecka powiększają dystans między nimi, który może doprowadzić do zerwania kontaktów emocjonalnych z dzieckiem, a więc do chęci pozbycia” się dziecka z klasy.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!