POLARYZACJA AKCEPTACJI

Pozycja polaryzacji akceptacji została zajęta przez wy­soki odsetek uczniów z padaczką (32,5%). W pozostałych grupach wskaź­nik uczniów zajmujących pozycję polaryzacji akceptacji ukształtował się między 6,0% a 8,0%. W ustaleniach M. Pilkiewieza niewielki odsetek uczniów (2,7%) polaryzuje stosunek kolegów z klasy względem siebie, w tym tylko 0,3% polaryzuje ten stosunek w stopniu wybitnym. Wyniki uzyskane w grupie uczniów z padaczką są dwunastokrotnie wyższe, a w pozostałych grupach ponad trzykrotnie wyższe.Pozycja izolacji zajęta została przez bardzo dużą liczbę uczniów z upośledzeniem fizycznym (70,0%), z chorobą reumatyczną (52,0%) chorobą układu krążenia (42,0%). Niżej kształtuje się wskaźnik ucz­niów izolowanych w grupie osób upośledzonych umysłowo (28,8%) i osób padaczką (15,0%).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!